تجزیه پلاستیک

لاستیک ها را معمولا در دسته موادی که تجزیه ناپذیر هستند قرار میدهند. برخی از این مواد حتی قابل بازیافت نیز نمی باشد. البته تجزیه مواد پلاستیکی کاملا غیر ممکن

اشتراک گذاری