ظروف دارو مه پلاست باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

[ویژگی های ظروف دارو] ????

خرید ظرف دارو در بازار مستلزم آگاهی از یک سری نکات است که شاید کمتر کسی به آنها توجه کند، ظروف شیشه دارو استاندارد دارای ویژگی های خاصی است که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. این ظرف باید با آنچه که تولید کنندگان برای بسته بندی محصولات دارویی استفاده می کنند قابل مقایسه باشد و باید هویت، قدرت، کیفیت و خلوص محصول را حفظ کرده و از آلودگی های محیطی جلوگیری کند. ویژگی های ایمنی مانند محفظه مقاوم در برابر کودک باید( چایلد پروف) نیز ارائه شود.

مه پلاست

[توزیع نادرست] ????

تنها موضوعی است که می تواند از بسته بندی های نادرست ظروف دارو ناشی شود. شرایط خطرناک نگهداری، دستکاری داروها و تولید داروهای تقلبی همگی می توانند در شرایطی اتفاق بیفتند که بسته بندی به اندازه لازم موثر نباشد.

[حفظ شرایط ذخیره سازی ] ????

در هنگام حمل و نقل دارو باید شرایط ذخیره سازی در نظر گرفته شود. اگر برای زنده ماندن محصولات پزشکی باید زنجیره سرما را حفظ کرد، مجهز بودن خدمات تحویل برای تأمین شرایط صحیح بسیار مهم است. واکسن ها مواد بیولوژیکی حساسی هستند. واکسن آنفلوانزا به یخ زدگی حساس است، در حالی که سایر داروها به گرما و نور حساس هستند.

مه پلاست

[خرید] ????

رطوبت عامل دیگری است که می تواند ذخیره ایمن دارو را مختل کند. هنگام بسته بندی ظروف دارو که می تواند تحت تأثیر میزان رطوبت قرار گیرد، تولیدکنندگان باید راه های محافظت از آن را در نظر بگیرند.

[ایمنی دارو] ???? مه پلاست

در جلوگیری از خطاهای غیر قابل جبران، ذخیره سازی بی اثر و خطر تداخل داروها و محصولات تقلبی، تولیدکنندگان دارو باید بسته بندی را به دقت بررسی کنند. قدرت دارو برای ایمنی و کارآیی آن بسیار مهم است و حتی کوچکترین لغزش در هر دو طرف حاشیه می تواند منجر به فاجعه انسانی شود.